Category: Naturfilmer

Random Posts

GHI Johansson

Astronom som förtidspensionerades pga Aspergers syndrom varpå Göran började filma för att främja patientförenings …